ชุมชนท้องถิ่น พลิกฟื้นชีวิตสู้โควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจชุมชน

ชุมชนท้องถิ่น คือ พลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเมื่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 ยาวนานเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด ส่งผลให้หลายกิจการได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางกิจการจำเป็นปิดตัวลง ผู้คนต้องตกงาน

นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รายการชุมชนท้องถิ่น ขยับ ปรับ เปลี่ยน นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนทางที่จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถตั้งรับ ปรับเปลี่ยนและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให้คนในชุมชนสามารถลุกขึ้นมามีชีวิตที่สดใสได้อีกครั้ง

 

 

และนี่คือบทเรียนจาก รายการชุมชนท้องถิ่น ขยับ ปรับ เปลี่ยน ตอน ชุมชนท้องถิ่น พลิกฟื้นชีวิต สู้โควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจชุมชน

#ชุมชนท้องถิ่น ขยับ ปรับ เปลี่ยน