สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3

สุขภาวะชุมชน

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

สู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

31 พ.ค. 2022

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

19 พ.ค. 2022

ประเด็นสุขภาวะ

งานเวที

สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน

ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

หนังสือ

วิดีโอ

รณรงค์ลดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จว ใต้นำร่องเป็นต้นแบบทั่วประเทศ PPTVHD36

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ลงพื้นที่รณรงค์ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ในชุมชนมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส นำร่องเป็นต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

1 มิ.ย. 2017

ทันข่าว 28 : รณรงค์ลดสูบบุหรี่ จ.นราธิวาส

ขบวนนักปั่นจักรยานกว่า 600 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ได้มารวมตัวกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลมะรือโบตก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางปั่นจักรยาน

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

1 มิ.ย. 2017

ตลาดสีเขียว ปลูกผักปลอดภัย ปลดหนี้ สุขภาพดี

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เลิกใช้ยาฆ่าแมลง หันปลูกผักปลอดภัยออกขายในตลาดสีเขียวของชุมชนสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัย ปลดหนี้ได้

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

18 มี.ค. 2018

บ่ายโมงตรงประเด็น : อนุรักษ์ควายไทย เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง

หลายชุมชนได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

1 มิ.ย. 2017
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่