ปฏิญญา “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” การรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ด้วยปฏิบัติการ 5 วิถีปลอดบุหรี่โดยชุมชนท้องถิ่น

ปฏิญญา “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”
การรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข”
ด้วยปฏิบัติการ 5 วิถีปลอดบุหรี่โดยชุมชนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

27 พ.ค. 2018
1 2 3