ดึงขยะมาทำประโยชน์! เสริมกลไกชุมชน ให้ต่อยอดอย่างยั่งยืน

ดึงขยะมาทำประโยชน์! เสริมกลไกชุมชน ให้ต่อยอดอย่างยั่งยืน

.

จบทุกปัญหา! ด้วยการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เริ่มจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เปลี่ยนของเสียเป็นของใช้ ต่อยอดอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น ขับเคลื่อนกลไกชุมชน พร้อมขยายผลสู่ชุมชนรอบข้าง

.

ชวนอ่านบันทึก จากเสวนาออนไลน์ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง “จัดการขยะอย่างยั่งยืน คืนประโยชน์ให้ชุมชนท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

.

https://www.facebook.com/thaihealthycommunity/videos/746595909249295

.

#การจัดการขยะโดยชุมชน

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส