ตั้งวงเลิกเหล้า! ‘ทต.พระแท่น’ สร้างชมรมคนสู้เหล้า ลด ละ เพื่อชุมชน

ตั้งวงเลิกเหล้า! ‘ทต.พระแท่น’ สร้างชมรมคนสู้เหล้า ลด ละ เพื่อชุมชน
.
ทต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หนึ่งในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มผู้ติดสุรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยหาแนวทางลด ละ เลิกเหล้า โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ทต.พระแท่น มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
.
การรวมกลุ่มของผู้ติดสุราในชุมชน คือหนึ่งในกิจกรรมของชมรมคนสู้เหล้า ทต.พระแท่น ที่มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนปลอดภัยจากสุราและยาเสพติด มีการใช้หลัก 4 สร้าง 1 พัฒนาเข้ามาร่วมในการจัดสร้างกิจกรรม คือ การมีบุคคลต้นแบบ และระบบช่วยเลิกในชุมชน
.
โดยจะให้บุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเหล้าได้สำเร็จ มาบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง แนะนำวิธีเลิกเหล้าที่ได้ผลจริง เพื่อให้คนในชุมชนนำไปปฏิบัติตาม ผ่านวงเลิกเหล้า ที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้อยากเลิกเหล้า

.
นายสิทธิโชค ก้อนทอง ประธานชมรมคนสู้เหล้า ทต.พระแท่น หนึ่งในตัวแทนของคนที่สามารถลดเหล้าได้สำเร็จ กล่าวว่า “เวลาไปเจอเพื่อนที่งานเลี้ยงหรืองานพิธีกรรมต่าง ๆ ก็อยากให้ลดเรื่องสุราลงให้น้อย นึกถึงชีวิตและครอบครัวของตัวเองไว้ให้มาก ๆ แล้วก็อยู่ที่จิตใจของท่านด้วย ถึงจะเลิกได้ เลิกวันละนิดวันละหน่อย ต่อไปมันก็จะเลิกได้เอง แล้วสุขภาพของท่านก็จะดีขึ้น”
.
ที่มา : รายการไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนคนงดเหล้าเพื่อครอบครัว พระแท่น
.
#สุราพาคิดน้อยด้อยความปลอดภัย
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส