ตำบลพระแท่น งัดธรรมนูญตำบลนำทาง ตั้งหน่วยเฉพาะกิจติดตาม ป้องกันโควิด-19

พื้นที่เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ส่งผลให้เกิดการระบาดในพื้นที่ สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องร่วมกันทั้งตำบลออกกฎระเบียบเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน เฝ้าระวัง และป้องกันในพื้นที่

นายทรงศักดิ์โชตินิติวัฒนนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเล่าถึงสถานการณ์ในพื้นที่ว่าประชาชนมีความหวาดกลัวเพราะในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากกลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดง ซึ่งกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้อง ไม่มีการป้องกันระมัดระวังที่เข้มงวดมากพอ จนส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อไป 2 หมู่บ้านและขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเกือบทุกหมู่บ้านในตำบล

ปัญหาที่สำคัญ คือ การตรวจโควิด ล่าสุดมี 2 รายที่เสี่ยงติดโควิด แต่ไม่มีโรงพยาบาลตรวจให้ เขาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ จนสุดท้ายก็คือ ติดโควิด ที่เป็นเช่นนี้ เพราะทางโรงพยาบาลเองก็ขาดงบประมาณในการตรวจ เขาจะตรวจโควิดให้ก็ต่อเมื่อได้รับการสืบสวนโรค เช่นเดียวกับเคสของร้านตัดผม เมื่อไปตรวจโควิดก็ไม่ได้รับการตรวจเพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำ เขาก็กลับไปตัดผมลูกค้าต่อ สุดท้ายเขาติดโควิด ซึ่งกว่าจะรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเขาก็ตัดผมลูกค้าไปจำนวนหลายคนแล้ว ฉะนั้นเมื่อการสุ่มตรวจเชิงรุกมีน้อย คนที่เสี่ยงก็ไม่ได้ตรวจ จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้น

นายทรงศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของเทศบาลตำบลพระแท่นมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมากครั้งนี้มากเพื่อให้สามารถดูแลบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องมีมาตรการเข้มงวดป้องกันเจ้าหน้าที่ในเทศบาลไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยให้ work from home สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และห้ามคนที่จะมาติดต่อเข้ามาในสำนักงานเพื่อป้องกันให้ได้มากที่สุด เพราะหากมีคนติดเชื้อจนเราต้องปิดสำนักงาน ก็ไม่สามารถบริการประชาชนในสถานการณ์นี้ได้

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นระบุถึงการประสานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ว่า  ที่ผ่านมาได้มีการประชุมทั้ง 4 องค์กรหลักในพื้นที่ เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน วัด ตัวแทนเครือข่ายประชาชน โดยมีข้อตกลงร่วมกัน หรือเรียกว่า ธรรมนูญตำบล เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ คือ 1. สวมหน้ากากอนามัย แม้จะอยู่ในบ้านแต่ถ้ามีคนมากว่า 1 คน ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย 2. ร้านค้า ต้องมีมาตรการคัดกรอง ตามมาตรฐานสาธารณสุข ใส่หน้ากากอนามัย มีเจล มีอ่างล้างมือ, หาบเร่แผงลอย ต้องมีชุดแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย, ตลาดนัด ทางเข้าออก ต้องมีจุดล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย

นอกจากนี้ยังมีการตั้งทีมเฉพาะกิจสุ่มตรวจ  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล 2 คน ฝ่ายปกครอง 2 คนรพ.สต. อสม. 2 คน ซึ่งชุดปฏิบัติการนี้จะออกสุ่มตรวจอาทิตย์ละ 3 วัน เพื่อติดตามและบังคับใช้ข้อปฏิบัติในธรรมนูญตำบลที่เรามีข้อตกลงร่วมกัน หากพบว่าไม่ดำเนินการ ก็จะมีการตักเตือน และมีลำดับการลงโทษไปตามขั้นตอน ทั้งนี้เชื่อว่า หากไม่มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มาตรการต่างๆ ที่ออกมาก็ไม่เกิดผล ซึ่งการตั้งชุดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้มาตรการป้องกันโควิดในพื้นที่ได้ผล และตัดตอนการแพร่ระบาดลงได้

ขณะเดียวกันนายทรงศักดิ์ได้กล่าวถึง  กระบวนการคัดกรองคนภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยว่า ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้องแจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก่อนเดินทางเข้ามา ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยตำแหน่ง มีอำนาจในการออกคำสั่งหรือดำเนินการให้มีการกักตัว บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในเบื้องต้น หลังจากนั้น จึงให้แจ้งและส่งข้อมูลไปยัง รพ.สต. ให้เข้ามาสืบสวน สอบสวนโรค หากพบว่า มีความเสี่ยงก็จะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ SWAP หากผลติดเชื้อก็เข้ากระบวนการรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนการกักตัวนั้นให้กักตัวอยู่ที่บ้าน เนื่องจากในพื้นที่ไม่มี Local Quarantine (LQ) อย่างไรก็ตามในระหว่างการกักตัวจะมี อสม. ในพื้นที่ช่วยดูแล และทางเทศบาลจะแจกถุงยังชีพให้เพียงพอตลอดทั้ง 14 วัน ในการกักตัว 

ทั้งนี้ทางเราได้มีการเตรียมแผนสร้างศูนย์พักคอยชุมชน โดยกำหนดไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระแท่น ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตขาดเตียงในโรงพยาบาล ซึ่งเราอยากให้ ฝ่ายนโยบาย จาก ศบค.ดำเนินการมีคำสั่งลงมาให้ชัดเจน ในพื้นที่ว่าต้องดำเนินการอย่างไร เพราะการมีศูนย์พักคอยต้องมีมาตรฐาน และต้องมีทีมสาธารณสุขดูแล ซึ่งเรายังไม่มีความพร้อมขนาดนั้น

ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ไม่มีกลไกในการขับเคลื่อนให้มาตรการต่างๆ ที่ออกมาสำเร็จ เพราะทุกอย่างกองรวมอยู่ที่ส่วนกลาง ในระดับปฏิบัติการในพื้นที่นั้นอยากให้มีความชัดเจนในการทำงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการแก้ไขให้ได้ผลและป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับ ปรับตัว