ติดตามชม LIVE! งานเสวนาออนไลน์ ‘สูงอายุปลอดภัย ท้องถิ่นสร้างกลไกดูแล’

ติดตามชม LIVE! งานเสวนาออนไลน์ ‘สูงอายุปลอดภัย ท้องถิ่นสร้างกลไกดูแล’
.
ขอเชิญร่วมชมงานเสวนาออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่! งานเสวนาผ่าน Facebook Page ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 63 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ ‘สูงอายุ’ ปลอดภัย ท้องถิ่นสร้างกลไกดูแล
.
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. คุณจิรทีปต์ ทวีสุข
นายก อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
2. คุณลัดดา ไชยชนะ
นายกเทศมนตรี ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
3. คุณสิทธิชัย วิลัยเลิศ
นายก อบต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

.
พร้อมด้วยผู้ดำเนินรายการ
1. น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนัก 3
2. รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
พี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่สนใจ สามารถเข้ามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งคำถามกันได้ผ่านทาง Facebook เพจ สุขภาวะชุมชน ในวันที่ 2 มิถุนายน 63 เวลา 10.00 – 12.00 น.
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส