ทำอย่างไรให้เด็กไทยเก่ง? คำถามที่มาพร้อมแนวคิด “เล่นตามพ่อ”

ทำอย่างไรให้เด็กไทยเก่ง? คำถามที่มาพร้อมแนวคิด “เล่นตามพ่อ”
.
“เล่นตามพ่อ” คือ แนวคิดที่มาจากการเล่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวัยเยาว์ พระองค์ทรงเล่นอย่างง่าย ๆ โดยนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่น จนเกิดเป็นโครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างสนุก ไปพร้อม ๆ กับความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละฐานของสนามเด็กเล่น
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส