ข่าวชุมชนตำบลบ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา ตำบลต้นแบบที่มีวิธีจัดการกับจุดเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และสามารถควบคุมการดื่มสุราในพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้

บ่ายโมงตรงประเด็น ThaiPbs

 

เที่ยงเปิดประเด็น

 

จากความร่วมมือและเดินหน้าปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สู่ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เป็นจุดเริ่มต้นในการให้ชุมชนแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด สามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ