รับมือโควิด-19! ด้วย ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ในระดับท้องถิ่น

รับมือโควิด-19! ด้วย ‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ในระดับท้องถิ่น

.

‘ความมั่นคงทางอาหาร’ ไม่ใช่แค่แนวคิดเพื่อความยั่งยืน หากแต่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจากความร่วมมือนี้ก็พร้อมจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นอื่น ๆ ต่อไป

.

ที่มา ข้อมูลจาก งานเสวนา ‘พ้นภัยวิกฤตด้วย ความมั่นคงทางอาหาร’ โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 63

.

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส