“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ห้องเรียนนอกเวลา ของเด็กที่อยากเล่น

“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ห้องเรียนนอกเวลา ของเด็กที่อยากเล่น
.
โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน เพราะแต่ละฐานของสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับการเล่น อาทิ ฝึกกล้ามเนื้อจากการปีนป่าย หรือฝึกการคิดคำนวณจากการทำขนม แต่หลักสำคัญคือ การทำให้เด็กมีความสุขในการมาเล่นและเรียน ไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส