อย่ายอมให้เหล้า มาทำร้ายคนในชุมชนของคุณ

อย่ายอมให้เหล้า มาทำร้ายคนในชุมชนของคุณ
ร่วมกันดูแลคนในชุมชน งดเหล้า ลดเมา ลดอุบัติเหตุ
.
ด้วยความห่วงใยจาก เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
.
ที่มา : ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
.
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส