‘เตรียมความพร้อม’ ก่อนวันเปิดเทอม รับมือโควิด-19 อย่างมั่นใจ!

‘เตรียมความพร้อม’ ก่อนวันเปิดเทอม รับมือโควิด-19 อย่างมั่นใจ!

.

มั่นใจก่อนวันเปิดเทอม ‘เตรียมความพร้อม’ รับมือโควิด-19 ด้วยการประสานความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสถานศึกษา

.

ทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และด้านสุขอนามัยในอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal

ที่มา ข้อมูลจาก งานเสวนา “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง : เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเทอม” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 63
โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

#เว้นระยะห่าง

#หมั่นล้างมือ

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ชุมชนเข้มแข็ง

#สสส