แนวทางการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน

4 ภาคีเครือข่าย อ.แว้ง จ.นราธิวาส ผนึกกำลังจัดการรับมือและป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อคนในชุมชนปลอดภัย มีสุขภาพดี ด้าน อบต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ชวนคนในชุมชนทำ MOU สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนวังใหม่ พวกเขาทำได้อย่างไร ในคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบ