“โนนทอง” ปลอดเหล้า! 3 โครงการลดเมา เพิ่มสุข ได้ผลจริง!

“โนนทอง” ปลอดเหล้า! 3 โครงการลดเมา เพิ่มสุข ได้ผลจริง!
.
รับชมคลิปบทสัมภาษณ์ของนายศุภเกียรติ โทแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และชาวชุมชนโนนทอง ถึงหนทางความสำเร็จของโครงการลดเมา เพิ่มสุข จากหลักการ 4 สร้าง 1 พัฒนา ที่เกิดขึ้นในตำบลโนนทองได้แล้วตอนนี้!
.
ที่ https://youtu.be/5mk1jp5wdso
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส