ไม่หวั่นโควิด-19! ผู้สูงวัยปลอดภัย เพราะท้องถิ่นร่วมใจสร้างกลไกดูแล

ไม่หวั่นโควิด-19! ผู้สูงวัยปลอดภัย เพราะท้องถิ่นร่วมใจสร้างกลไกดูแล
.
แม้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะไม่ใช่ผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ที่สุด แต่คนกลุ่มนี้กลับมีความเสี่ยงสูงกว่าคนวัยอื่น อย่างเห็นได้ชัด เพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน้อยกว่าวัยอื่น ๆ การหาแนวทางรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัย จึงเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นมุ่งมั่น และร่วมใจกันสร้างกลไกดูแล!

 


.
ที่มา : ข้อมูลงานเสวนา ‘สูงอายุ’ ปลอดภัย ท้องถิ่นสร้างกลไกดูแล โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 63
.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส