1 ก.ค.นี้ เปิดเทอมยังปลอดภัย! เปิด 6 แนวทางควบคุมโรคจากหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น

1 ก.ค.นี้ เปิดเทอมยังปลอดภัย! เปิด 6 แนวทางควบคุมโรคจากหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น
.
แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ แต่การเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้ของเด็ก ๆ ทั่วประเทศ ก็ยังแฝงมาด้วยความหวั่นใจของเหล่าผู้ปกครองในชุมชน
.
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้รวบรวม 6 แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชนท้องถิ่น มาฝาก

  1. การจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปลี่ยนแนวทางการจัดการห้องเรียน วิธีดูแลตนเองสำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก วิธีประเมินความเสี่ยงในเด็ก และแนวทางการรับ-ส่งเด็กเข้าศูนย์

  1. การจัดการอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จะมีการเฝ้าระวังและประเมินภาวะโภชนาการ จัดพื้นที่ในการรับประทานอาหาร คัดกรองผู้ประกอบอาหาร ตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร และจัดพื้นที่นอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  1. การจัดการโดยครอบครัว

การปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน การเฝ้าระวัง ป้องกันการเจ็บป่วย และแนวทางส่งเสริมการเล่น และกิจกรรมทางกาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ

  1. การจัดการเรียนรู้

เสริมกฎเกณฑ์เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมโรคในสถานศึกษา

  1. การจัดการสภาพแวดล้อม

ทั้งในสถานศึกษาและพื้นที่รอบด้าน

  1. การจัดการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

มีบริการคัดกรองคน สร้างความร่วมมือกับทุนทางสังคม และคอยสนับสนุนการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
.
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เว้นระยะห่าง
#หมั่นล้างมือ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส