1 ทศวรรษ แผนสุขภาวะชุมชน กับความสำเร็จของ สสส.

https://fb.watch/1AykF_5pFy/
10 ปีที่ผ่านมาถามว่า คนสูบบุหรี่ กินเหล้า ในระดับชุมชนท้องถิ่นลดลงหรือไม่ ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น อยู่ดีมีสุขมากขึ้นแค่ไหน ไปฟังจากปาก
พี่ด้วง ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนภาคีร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ให้เข้มแข็ง

#Thaihealth#สสส #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #ชีวิตวิถีใหม่ #ชีวิตดีเริ่มที่เรา #ชุมชนเข้มแข็ง #ชุมชนสุขภาวะ #ผู้หญิงขาลุย #สานพลังขับเคลื่อนสุขภาพ #นวัตกรรมสร้างสุข