ควันบุหรี่มือสอง ลดเสี่ยง เลี่ยงได้!

ควันบุหรี่มือสอง ลดเสี่ยง เลี่ยงได้!
.
‘ควันบุหรี่มือสอง’ ภัยเงียบที่ใกล้ตัวเราทุกคนในสังคม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้สูบโดยตรง แต่ควันบุหรี่ กลับให้โทษครอบคลุมถึงทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควันบุหรี่บาง ๆ ที่ลอยขึ้นสู่อากาศ กลายเป็นมลพิษที่ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ ส่งผลต่อคนทุกเพศทุกวัย เพราะสารพิษจากควันบุหรี่มือสองนั้น สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ในทันที และทำลายสุขภาพโดยตรง หากสะสมสารพิษเป็นเวลานาน อาจคร่าชีวิตคนได้ไม่เลือกวัยเลยทีเดียว
.
ในแต่ละปี มีผู้คนมากกว่าแสนคนได้รับความเสียหายและเสียชีวิต ด้วยโรคอันเกิดจากการได้รับควันบุหรี่มือสองนี้ ซึ่งมีสาเหตุการเกิดมาจาก 2 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ ควันบุหรี่จากผู้สูบ และควันบุหรี่จากปลายมวน ซึ่งสารพิษอันตรายต่าง ๆ ภายในมวนบุหรี่ จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดการเผาไหม้
.
ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้ที่สูดควันบุหรี่มือสอง โดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ผู้หญิงมีครรภ์และเด็กทารก, เด็กเล็ก และผู้ใหญ่
.
โดยผลกระทบที่มีต่อกลุ่มผู้หญิงมีครรภ์และเด็กทารกที่เกิดขึ้นจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง มักเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต น้ำหนักตัว และพัฒนาการสมองของเด็ก อีกทั้งยังเกิดภาวะเสี่ยงในคุณแม่ ที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น อาการครรภ์เป็นพิษ และอาการแท้งลูกก่อนกำหนดได้
.
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กที่กำลังเจริญเติบโตนั้น มักส่งผลให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปอดบวม และในระยะยาว เด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นระยะเวลานาน จะทำให้มีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่นั่นเอง
.
ควันบุหรี่มือสอง ยังส่งผลกระทบที่ร้ายแรงสู่ผู้ใหญ่เช่นกัน โดยผู้ที่สูดควันบุหรี่มือสองนี้ จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ, มะเร็งปอด และส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดในทันทีที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งผู้ที่มีอาการหอบ หืด โรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบ จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป
.
เพื่อให้คนไทยเห็นโทษของการสูบบุหรี่ คุณรู้หรือไม่ว่า ควันบุหรี่มีสารพิษมากกว่า 7,000 ชนิดที่พร้อมเข้าสู่ร่างกายทุกคนในทุกเมื่อ และพร้อมที่จะคร่าชีวิตผู้อื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุดในการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่และสูดควันบุหรี่ คือ การเลิกสูบบุหรี่ เพราะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาแล้ว คุณยังสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
.
‘ลดเสี่ยง เลี่ยงได้ เพียงหยุดสูบบุหรี่’
.
#เลิกสูบก็เจอสุข#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
#ชุมชนเข้มแข็ง 
#สสส