ทันข่าว 28 : รณรงค์ลดสูบบุหรี่ จ.นราธิวาส

ขบวนนักปั่นจักรยานกว่า 600 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ได้มารวมตัวกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลมะรือโบตก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางปั่นจักรยาน โดยการรณรงค์ในครั้งนี้ใช้การปั่นจักรยานไปตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างเป็นพันธะสัญญาว่าเส้นทางที่มีขบวนรณรงค์ผ่าน จะเป็นพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ ทั้งโรงเรียน พื้นที่ชุมชน และมัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม และเน้นชักชวนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมหันมาเลิกสูบบุหรี่ โดยใช้ช่วงเวลาในเดือนรอมฎอนที่จะถือศีลอด เป็นช่วงเริ่มต้นการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีการนำตัวอักษรภาษาอาหรับมาเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์

 

ปฏิบัติการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” เป็นแนวทางเริ่มต้นในการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดควันให้กับทุกคนในชุมชน ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอีกด้วย
ขอบคุณรายการข่าว ทันข่าว 28 BEC NEWS TONIGHT สถานีโทรทัศน์ ช่อง3 SD TV Digital