‘บุหรี่เผาปอด’ ร่วมต้านภัยร้ายเพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่

‘บุหรี่เผาปอด’ ร่วมต้านภัยร้ายเพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่
.
ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น ‘วันต่อต้านยาเสพติดโลก’ เพื่อต่อต้านการใช้ยาและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัญหายาเสพติดนั้น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เยาวชนของประเทศไทยจำนวนไม่น้อย ต้องอยู่ในสภาวะติดสารเสพติด ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดอย่าง ‘การสูบบุหรี่’
.
ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยการสนับสนุนของสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม ‘Tobacco burns your lungs บุหรี่เผาปอด’ เพื่อสะท้อนปัญหาการสูบบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
.
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมนำเสนอข้อมูลการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ เพื่อเน้นย้ำในประเด็นสุขภาพ และบอกถึงโทษร้ายแรงจากพิษภัยของบุหรี่ ที่ไม่เพียงแต่จะทำลายสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจของผู้สูบเท่านั้น แต่ยังทำลายสุขภาพคนในครอบครัว และคนใกล้ชิดจากการสูดดมควันบุหรี่อีกด้วย
.
ดังนั้น การเลิกบุหรี่โดยเร็วที่สุด จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคร้ายทั้งหลาย อีกทั้งยังมีผลการวิจัยรับรองว่าปอดที่ถูกทำลายด้วยบุหรี่นั้น จะไม่สามารถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพดังเดิม เมื่อได้รับสารพิษสะสมเป็นเวลานาน
.
‘เลิกสูบบุหรี่ในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้ากันดีกว่า’
.
ที่มา ข้อมูลและรูปภาพกิจกรรม ‘Tobacco burns your lungs’ : https://bit.ly/2Fn2NyI
.
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก
#เลิกสูบก็เจอสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส