รณรงค์ลดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จว ใต้นำร่องเป็นต้นแบบทั่วประเทศ PPTVHD36

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ลงพื้นที่รณรงค์ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ในชุมชนมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส นำร่องเป็นต้นแบบชุมชนปลอดบุหรี่

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันปั่นจักรยาน ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ลดพื้นที่สูบบุหรี่ในชุมชน โดยเฉพาะในโรงเรียน ศาสนสถาน และตามบ้านเรือน การสำรวจข้อมูลสถิติชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า มีประชากรสูบบุหรี่ร้อยละ 25 จากจำนวนประชากรทั้งหมด สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ร้อยละ 20 ของประชากร จึงให้ความสำคัญในการรณรงค์ลดจำนวนคนสูบบุหรี่มากกว่าพื้นที่อื่น

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมาในเดือนพฤษภาคมปี 2559 มีชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมโครงการ 215 ตำบล อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 27 ตำบล ใช้งบประมาณการรณรงค์จากการจัดสรรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ร่วมกับงบประมาณของ สสส.ตำบลละ 100,000 บาทดำเนินนโยบายและลงพื้นที่รณรงค์เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ นโยบายหลักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้น สนับสนุนให้คนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่ ศาสนสถานปลอดบุหรี่ ใช้คำสอนทางศาสนา ให้เห็นโทษภัยของบุหรี่ ควบคุมพื้นที่สูบอย่างจริงจัง จัดคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ สำหรับช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากลุ่มคนที่ต้องการเลิกบุหรี่ เป็นแนวทางแบบอย่างรณรงค์ในตำบลอื่นๆ ทั่วประเทศ

ขอบคุณรายการข่าว เที่ยงทันข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36