ลงนามงดเหล้า! ‘อบต.มะเกลือใหม่’ สร้างบุคคลต้นแบบงดเหล้าด้วยสัญญาใจ

ลงนามงดเหล้า! ‘อบต.มะเกลือใหม่’ สร้างบุคคลต้นแบบงดเหล้าด้วยสัญญาใจ
.
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในฐานะของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชน ชมรมเขย-สะใภ้ มะเกลือใหม่ ได้จัดทำโครงการ ‘ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา’
.
โครงการดี ๆ ที่จะเชิญชวนให้ชาวชุมชนมาร่วมลงนามข้อสัญญา ‘งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา’ ทำสัญญาใจเพื่อการเริ่มต้นวิถีใหม่ สัญญากับตนเองว่าจะงดเหล้า โดยสามารถระบุได้ว่า จะงด 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือถาวร
.
โครงการ ‘ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา’ โดย อบต.มะเกลือใหม่ ที่จะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้านนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนปลอดภัยจากสุราและยาเสพติด โดยใช้หลัก 4 สร้าง 1 พัฒนาเข้ามาร่วมในการจัดทำโครงการ คือ การมีบุคคลต้นแบบ สร้างกฎกติกา มาตรการทางสังคม และระบบช่วยเลิกโดยชุมชน

.
ทางชุมชนจะมีมาตรการ ที่จัดทำควบคู่ไปพร้อม ๆ กับโครงการ ‘ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา’ คือ งดจำหน่ายสุราในพื้นที่ ตามวันที่กฎหมายกำหนด มีการใช้เสียงตามสายสอดแทรกความรู้ เรื่องการดูแลตนเอง การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ รณรงค์ให้ชาวชุมชนงดเหล้า และในช่วงวันออกพรรษา จะมีการเช็กกับบุคคลที่มาลงนาม ว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ หากทำได้จริง ก็จะมีการมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบให้ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงและเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนต่อไป
.
ที่มา ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลมะเกลือใหม่
.
#สุราพาคิดน้อยด้อยความปลอดภัย
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส